Ποιοι είμαστε

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΦΟΙΒΗ» ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η «ΦΟΙΒΗ» ιδρύθηκε από μια ομάδα επαγγελματιών με μακρόχρονη εμπειρία στους τομείς εργασίας τους.

Η εξειδίκευση των στελεχών της σε όλο το φάσμα των  λειτουργιών της κοινωνικής αρωγής-νοσηλείας και διαχείρισης κτιρίων την καθιστούν ανάμεσα στις πιο υπεύθυνες εταιρείες κοινωνικής οικονομίας.

Το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας με έδρα την Καλλιθέα.

Μέσω των καινοτόμων και εξατομικευμένων υπηρεσιών μας, είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.

Μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε κάθε πρόκληση προσφέροντας την καλύτερη αποτελεσματική λύση, με σεβασμό  και εμπιστοσύνη στον πελάτη και το έργο μας.

Τομείς Δραστηριότητας:

  • Υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αρωγής
  • Υπηρεσίες  διαχείρισης κτιρίων & ολοκληρωμένων παροχών

Στον τομέα της υγείας και πρόνοιας θα προβούμε στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων όπως: 

  • Περιορισμός και περιθωριοποίηση ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων
  • Ανάγκη για ανάπαυση των φροντιστών των πληθυσμών στόχων
  • Αύξηση της ανεργίας και μείωση του εισοδήματος
  • Περιορισμός των υπηρεσιών και παροχών των κοινωνικών δομών

ΠΩΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η «ΦΟΙΒΗ»

Ο Συνεταιρισμός με τις δράσεις που αναπτύσσει και με αυτές που θα αναπτύξει  άμεσα δεσμεύεται στο να επιλύσει τα προβλήματα και να ανταπεξέλθει στις κοινωνικές προσδοκίες του πληθυσμού.

Οι δράσεις που αναπτύσσει ο Συνεταιρισμός καλύπτουν ουσιαστικές ανάγκες των πληθυσμών στόχου επιφέροντας:

  • Tην ανάσχεση της ανεργίας με νέες θέσεις εργασίας εξειδικευμένου και ανειδίκευτου προσωπικού που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
  • Tην λύση χρόνιων προβλημάτων και κάλυψη κοινωνικών αναγκών

Η λειτουργία του Συνεταιρισμού βασίζεται στη διαμόρφωση σχέσης μεταξύ  ποιότητας -αποτελέσματος για τη συλλογική ωφέλεια του κοινού.

Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν άρτια εκπαίδευση και πολυετή πείρα σε όλο το εύρος των κοινωνικών – νοσηλευτικών υπηρεσιών, ώστε να παρέχουν βέλτιστες υπηρεσίες. Αγωνίζονται μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό και γραφειοκρατικό πλαίσιο , για να είναι πάντοτε συμβατοί με τις απαιτήσεις σας εξελίσσοντας συνεχώς τις υπηρεσίες τους.

Διατηρούν ένα υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και κάλυψης, ώστε να ταυτίσουν με το όνομα «Δίκτυο Κοινωνικής Φροντίδας – ΦΟΙΒΗ » την ποιότητα των υπηρεσιών που διαθέτει μια σύγχρονη και ανταγωνιστική επιχείρηση.

Η συνεργασία των μελών, από διαφορετικούς κλάδους αιχμής συνθέτει το καλύτερο δυνατό περιβάλλον παρέχοντας τα μέγιστα αποτελέσματα, ώστε να αναπτύξει και να δημιουργήσει νέες δράσεις στο άμεσο μέλλον.