• Ενέσεις
 • Αιμοληψίες στον χώρος τους και μεταφορά του δείγματος αίματος σε διαγνωστικά κέντρα είτε της επιλογής του ενδιαφερομένου, είτε κέντρων συνεργαζόμενων με τον Συνεταιρισμό
 • Συλλογή ούρων με καθετήρα για την διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων και μεταφορά του δείγματος σε διαγνωστικά κέντρα είτε της επιλογής του ενδιαφερομένου, είτε κέντρων. συνεργαζόμενων με τον Συνεταιρισμό
 • Περιποίηση τραύματος
 • Τοποθέτηση ή αλλαγή καθετήρα
 • Τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα για την χορήγηση ορών, αντιβιώσεων ή/και άλλων ενδοφλέβιων φαρμάκων
 • Μέτρηση σακχάρου και χορήγηση ινσουλίνης
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση κατακλίσεων
 • Περιποίηση στομίας. Εντερική σίτιση.
 • Περιτοναϊκές πλύσεις
 • Ατομική Υγιεινή – Μπάνιο – Λούσιμο
 • Χαμηλός και υψηλός υποκλυσμός
 • Αφαίρεση ραμμάτων
 • Καταγραφή και παρακολούθηση ζωτικών σημείων και ενδείξεων(Αρτηριακή πίεση, παλμοί, κορεσμός οξυγόνου SpO2, θερμοκρασία, αναπνοές)
 • Αναρρόφηση τραχειοβρογχικών εκκρίσεων με συσκευή αναρρόφησης
 • Χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων
 • Εκπαίδευση σε βασικές τεχνικές καθημερινής αυτοεξυπηρέτησης και φροντίδας του ενδιαφερομένου (κίνηση, υγιεινή, σίτιση κ.ά.)