Ο Συνεταιρισμός για την εξυπηρέτηση των σκοπών του, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης και καθαρισμού κτηριακών υποδομών και εγκαταστάσεων (πολυκατοικιών, διαμερισμάτων, επαγγελματικών χώρων, οργανισμών κλπ).

Με την εταιρική διακυβέρνηση του οργανισμού, το όραμα και τη στρατηγική, τα υψηλής ποιότητας υλικά και τον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό είμαστε σε θέση να παρέχουμε υπεύθυνα συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε ανάγκη σας.

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες μας:

 • Πολυκατοικιών
 • Γραφείων και επαγγελματικών χώρων
 • Εσωτερικός & εξωτερικός καθαρισμός υαλοπινάκων
 • Μοκετών
 • Τοιχογραφιών, αφισών, στιγμάτων, αλάτων, καυσαερίων
 • Βασικές υπηρεσίες διαχείρισης
 • Προληπτικός έλεγχος – συντήρηση & επισκευή
 • Οικονομική-λογιστική παρακολούθηση κοινόχρηστων δαπανών
 • Λειτουργική διαχείριση κτιρίων και ολοκληρωμένων παροχών με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας αυτών
 • Γυάλισμα δαπέδων
 • Απολυμάνσεις, Απεντομώσεις, Μυοκτονίες
 • Έκτακτη διάθεση προσωπικού για εκδηλώσεις, συνελεύσεις, εβδομαδιαίο ή μηνιαίο γενικό καθαρισμό χώρου
 • Σύστημα ποιότητας ISO (ειδικά υλικά ασφαλή προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία)