Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες μας:

 • Πολυκατοικιών
 • Γραφείων και επαγγελματικών χώρων
 • Εσωτερικός & εξωτερικός καθαρισμός υαλοπινάκων
 • Μοκετών
 • Τοιχογραφιών, αφισών, στιγμάτων, αλάτων, καυσαερίων
 • Βασικές υπηρεσίες διαχείρισης
 • Προληπτικός έλεγχος - συντήρηση & επισκευή
 • Οικονομική-λογιστική παρακολούθηση κοινόχρηστων δαπανών
 • Λειτουργική διαχείριση κτιρίων και ολοκληρωμένων παροχών με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας αυτών
 • Γυάλισμα δαπέδων
 • Απολυμάνσεις, Απεντομώσεις, Μυοκτονίες
 • Έκτακτη διάθεση προσωπικού για εκδηλώσεις, συνελεύσεις, εβδομαδιαίο ή μηνιαίο γενικό καθαρισμό χώρου
 • Σύστημα ποιότητας ISO (ειδικά υλικά ασφαλή προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία)