Μια δραστηριότητα του συνεταιρισμού θα είναι η μεταφορά ατόμων που παρουσιάζουν κινητικά προβλήματα, παροδικά η μόνιμα.

Για τον σκοπό αυτό θα υπάρχουν:

 

  • ένα όχημα με πρόβλεψη να δέχεται ένα αμαξίδιο
  • ένα όχημα με πρόβλεψη να δέχεται δύο αμαξίδια
  • ένα όχημα με πρόβλεψη να μεταφέρει άτομα κλινήρη