• Κατάλυμα
  • Διατροφή: πρωινό, ημιδιατροφή, πλήρη διατροφή,
  • Ειδικό διαιτολόγιο μετά από υπόδειξη του φιλοξενούμενου
  • Υπηρεσίες υγείας αν το απαιτεί η υγεία του φιλοξενούμενου (νοσηλεία, κινησιοθεραπεία, ιατρική φροντίδα)
  • Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες