Η λειτουργία του Συνεταιρισμού βασίζεται στη διαμόρφωση σχέσης μεταξύ  ποιότητας -αποτελέσματος για τη συλλογική ωφέλεια του κοινού.

 Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν άρτια εκπαίδευση και πολυετή πείρα σε όλο το εύρος των κοινωνικών - νοσηλευτικών υπηρεσιών, ώστε να παρέχουν βέλτιστες υπηρεσίες.

 Τομείς σπουδών:

  • Νοσηλευτές, απόφοιτοι ΤΕΙ Νοσηλευτικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • Κινησιοθεραπευτής
  • Οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης
  • Συνοδός ηλικιωμένων και χρόνια πασχόντων
  • Οικιακή βοηθός

Τα μέλη της «ΦΟΙΒΗ» αγωνίζονται μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό και γραφειοκρατικό πλαίσιο , για να είναι πάντοτε συμβατοί με τις απαιτήσεις σας εξελίσσοντας συνεχώς τις υπηρεσίες τους.

Διατηρούν ένα υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και κάλυψης, ώστε να ταυτίσουν με το όνομα «Δίκτυο Κοινωνικής Φροντίδας – ΦΟΙΒΗ » την ποιότητα των υπηρεσιών που διαθέτει μια σύγχρονη και ανταγωνιστική επιχείρηση.

 Η συνεργασία των μελών, από διαφορετικούς κλάδους αιχμής συνθέτει το καλύτερο δυνατό περιβάλλον παρέχοντας τα μέγιστα αποτελέσματα , ώστε να αναπτύξει και να δημιουργήσει νέες δράσεις στο άμεσο μέλλον.