Στον τομέα της υγείας και πρόνοιας θα προβούμε στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων όπως: 

  • Περιορισμός και περιθωριοποίηση ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων
  • Ανάγκη για ανάπαυση των φροντιστών των πληθυσμών στόχων
  • Αύξηση της ανεργίας και μείωση του εισοδήματος
  • Περιορισμός των υπηρεσιών και παροχών των κοινωνικών δομών

 

ΠΩΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η «ΦΟΙΒΗ»

Ο Συνεταιρισμός με τις δράσεις που αναπτύσσει και με αυτές που θα αναπτύξει  άμεσα δεσμεύεται στο να επιλύσει τα προβλήματα και να ανταπεξέλθει στις κοινωνικές προσδοκίες του πληθυσμού.

Οι δράσεις που αναπτύσσει ο Συνεταιρισμός καλύπτουν ουσιαστικές ανάγκες των πληθυσμών στόχου επιφέροντας:

  • Tην ανάσχεση της ανεργίας με νέες θέσεις εργασίας εξειδικευμένου και ανειδίκευτου προσωπικού που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
  • Tην λύση χρόνιων προβλημάτων και κάλυψη κοινωνικών αναγκών