Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΦΟΙΒΗ» είναι μια δυναμική εταιρεία παροχής υπηρεσιών συλλογικής-κοινωνικής ωφέλειας. Απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας ,  άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις και τους φροντιστές τους καθώς και σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος.

Χαρακτηρίζεται από το κοινωνικό της έργο καθώς οι υπηρεσίες στις οποίες δραστηριοποιείται αφορούν στον τομέα υγείας-κοινωνικής αρωγής και στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Στόχος μας η προσφορά υπηρεσιών,  η οικονομική ενίσχυση ατόμων και οικογενειών, ώστε να ελαφρυνθεί ο οικονομικός τους προϋπολογισμός καθώς και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.

Βασικός πυλώνας του οράματος μας, είναι η προσέγγιση των αναγκών σας ολιστικά και η εμπιστοσύνης σας , ώστε να επιτύχουμε υψηλές επιδόσεις μεγιστοποιώντας το όφελός σας.

Στεκόμαστε δίπλα σας και σας προσκαλούμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και άμεσα να προβούμε στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσή σας.