Επικοινωνία

 
 
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ζωγραφιά Παναγιωτίδου
 
Κατ' οίκον νοσηλεία 6974393275
Υπηρεσίες καθαριότητας 6981563415
 
Ωράριο για κατ’ οίκον νοσηλεία:
24ωρη εξυπηρέτηση
 
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 

 
*
 
*